TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI

Rok szkolny 2016/2017

 

ZEBRANIA KLASOWE - WYWIADÓWKI

SPOTKANIA INDYWIDUALNE

 

Wszyscy nauczyciele są obecni
w godzinach 16.30 - 18.30

  • 08.09.2016.

  • 20.10.2016.

  • 17.11.2016.

  • 15.12.2016.

  • 09.02.2017.

  • 09.03.2017.

  • 06.04.2017.

  • 18.05.2017.

Informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I półrocze - 12.12.2016 r.
Ostateczny termin wystawiania ocen za I półrocze - 11.01.2017 r.

Informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego - 12.05.2017 r.
Ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych - 12.06.2017 r.