Integracja

W naszej szkole:

 1. Klasy integracyjne liczą maksymalnie 20 osób, w tym do 5 uczniów z niepełnosprawnością. W klasie jednocześnie pracuje dwóch nauczycieli - nauczyciel przedmiotu i pedagog specjalny.
 2. Gimnazjum oferuje klasom integracyjnym:
  • gabinet terapeutyczny wyposażony w pomoce dydaktyczne
  • zajęcia rewalidacyjne oraz wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w uczeniu się
  • podział klasy na grupy na lekcjach języka obcego i informatyki
  • stałą opiekę nauczyciela wspomagającego na zajęciach lekcyjnych
  • stałą opiekę wychowawcy oraz nauczyciela wspomagającego na wycieczkach, imprezach klasowych i szkolnych