WIZERUNEK ABSOLWENTA GIMNAZJUM NR 27

Fragment Wewnątrzszkolnego Systemu Wychowania "WZRASTANIE"

Uczeń kończący Gimnazjum nr 27:

 • jest przygotowany i ma motywację do dalszego kształcenia,
 • właściwie rozumie pojęcia: miłość, prawda, odpowiedzialność, wolność,
 • rozróżnia dobro od zła,
 • Jest tolerancyjny i wrażliwy,
 • skutecznie pracuje w zespole,
 • umie nawiązać konwersację w języku angielskim lub niemieckim,
 • prowadzi zdrowy styl życia,
 • jest sprawny fizycznie (na miarę swoich możliwości),
 • umie zachować się asertywnie,
 • podejmuje działania na rzecz środowiska,
 • utożsamia się ze środowiskiem lokalnym i regionem, czuje się Polakiem i Europejczykiem.