Portret Mariusza Zaruskiego

namalowany przez artystę plastyka

Zbigniewa Śmiechowskiego

dla naszego gimnazjum