Kiermasz ciast zorganizowany przez klasę IIb
Dochód został przeznaczony na potrzeby związane z zakupem sztandaru
oraz nadaniem imienia szkole
08 marca 2007 r.

[Kiermasz] [Liczenie pieniędzy]