Wielka Historyczna Parada

Koło " Ciekawy Gdańsk" uczestniczyło w sobotniej paradzie, która upamiętniła nadanie Gdańskowi w 1457 r. licznych przywilejów przez polskiego Króla Kazimierza Jagiellończyka.

Beata Kochanowska i Mirosława Kościelska- opiekunki koła