Na obchodach 37 rocznicy strajków i powstania NSZZ "Solidarność""

31 sierpnia 2017 koło " Ciekawy Gdańsk" uczestniczyło w obchodach 37 rocznicy strajków w 1980 roku i powstania NSZZ „Solidarność” . Wieczorne uroczystości rozpoczęto mszą św. w bazylice pw. św. Brygidy . Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem księdza Henryka Jankowskiego. Na dalszą część obchodów przemaszerowaliśmy ulicami Gdańska pod Pomnik Poległych Stoczniowców .
opiekunki koła- B. Kochanowska i M. Kościelska