Budżet obywatelski

Najważniejsze informacje o głosowaniu:
- głosowanie odbędzie się w dniach 18 września - 2 października 2017 r.
- każdemu głosującemu przysługuje maksymalnie 5 punktów na projekty dzielnicowe i 1 punkt na projekty ogólnomiejskie;
- można głosować na projekty z dowolnej dzielnicy;
- punktami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie pięć punktów jednemu projektowi jak i po jednym punkcie na pięć projektów
- głosowanie na projekty odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną;
- głosowanie potwierdza się kodem identyfikacyjnym, który otrzymuje się na wskazany numer telefonu komórkowego (jeden numer można wykorzystać maksymalnie 3 razy);
- w każdej dzielnicy będzie dostępny punkt stacjonarny do głosowania (Strefy BO);
- w punkcie stacjonarnym (urząd, biblioteka, rada dzielnicy, Strefa BO) nie trzeba potwierdzać głosowania kodem identyfikacyjnym, zatem nie jest potrzebny numer telefonu komórkowego;
- Wyniki głosowania ogłoszone zostaną do 6 października 2017 r.

Szczegółowe informacje: http://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski/Glosowanie-juz-od-18-wrzesnia,a,...