”Nowe Ogrody – topole”

W sobotę, 16 grudnia koło „Młodych gdańszczan’’ uczestniczyło w kolejnym spacerze w ramach Gdańskich Miniatur. Tym razem poznawaliśmy Nowe Ogrody, a tematem przewodnim były topole, które w poprzednich wiekach nie cieszyły się dobrą sławą. Poznaliśmy trzy gatunki topoli: białą, czarną i osikową. Biała topola oznaczała tęsknotę i uzdrowienie. Topola czarna zwiastowała śmierć i zło. Natomiast osikowej przypisywano, że uniemożliwia powrót do świata żywych duszom samobójców i przestępców.

Spacer rozpoczął się przy pomniku Jana III Sobieskiego na Targu Drzewnym, toteż przypomniane zostały sukcesy militarne władcy, który jak żaden inny lubił przebywać w naszym mieście. Miejsce, na którym postawiono jedyny konny pomnik w Gdańsku, jak nazwa wskazuje, było na co dzień placem handlowym. W czasie Jarmarku Dominikańskiego stawiano tu kramy, a innymi razy zatrzymywały się tu przyjezdne cyrki. Wędrując za przewodnikiem dotarliśmy do kolejnego punktu spaceru.  Mały Błędnik, to tutaj znajdują się  m.in. pomnik Marii Konopnickiej i skwer im. Polskich Harcerzy w Byłym Wolnym Mieście Gdańsku. Tu też, nad Kanałem Raduni, rosną niezwykle wytrzymałe białe topole. Kierując się w stronę ul. 3 Maja zatrzymaliśmy się przy budynku Ratusza Nowego Miasta, którego losy zostały przybliżone, a naszą uwagę zwrócono także na niewielki skwer im. Czesława Niemena. Historia aresztu śledczego snuła się wokół ponurych opowieści o topoli czarnej i osice, zatem nastrój wyjątkowo pasował do miejsca. Finał naszego spaceru nastąpił przy Sądzie Okręgowym na ul. Nowe Ogrody. Przedstawione mity,  jak i ważne postacie historyczne czyniły naszą wędrówkę bardzo ciekawą. Toteż mimo zimna, z którym musieliśmy toczyć nierówną walkę, spacer uważamy za bardzo udany. 

Marcelina Tytor-Kuśmierek – uczennica kl. II d, Agnieszka Banasiak – opiekun koła „Mg”