Konkurs szkolny
Mariusz Zaruski - coraz nam bliższy

1. seria pytań

  1. Gdzie urodził się, gdzie zmarł i gdzie został pochowany?
  2. Wymień miasta z którymi był związany nauką i pracą
  3. Kiedy i dokąd odbył pierwszy swój rejs

Na odpowiedzi czekamy do 8 lutego 2007