Wycieczka klasy IIIa do Stutthofu
11 listopada 2006 r.

[Zwiedzanie] [Obóz] [Obóz]