Dodatkowa godzina wf w formie turystyki
wycieczka do Kartuz pod opieką nauczycielki: pani Bogusławy Szymańskiej
13 maja 2007 r.

[1] [2] [3] [4]